COMSTOR-MENTORPROGRAMMA

 

Het Comstor-mentorprogramma (CMP) is een wereldwijd bekroond programma voor partnerparticipatie dat in ruim 8 jaar tijd 200+ Cisco-partners heeft geholpen een aanzienlijke omzetgroei te realiseren. Partners die aan het CMP deelnemen, kunnen verwachten dat zij gemiddeld ruim 64% groei op jaarbasis realiseren.

 

HET WERKT ZO

Mentor is niet zomaar een programma voor partnerparticipatie of het opzetten van een ondernemingsplan. Het is echt een initiatief voor omzetgroei. Dit gebeurt door middel van onderstaande stabiele en beproefde methodologie en betrokkenheidsprocedure, de “zes pijlers”. Maar daarnaast zijn er een paar essentiële onderdelen die het CMP met recht onderscheiden en zorgen dat het werkt:
 
 • Uitvoerende buy-in van de partner
 • Drievoudige betrokkenheid: met partner, Ciscoaccountmanager en Comstor-accountmanager
 • Uitvoering van de activiteiten door iedereen
 • Evaluatie van ondernemingsplan en omzet
     


BENT U GEÏNTERESSEERD? HOE NU VERDER?

 • Meldt u aan bij het Comstor-mentorprogramma »
 • Wij organiseren één op één vergaderingen om u te helpen bij uw plan en activiteitenlog voor constante uitvoering
 • nMaandelijkse follow-upmeetings garanderen de uitvoering van het plan/span>
 • Evaluatie aan het eind van het programma (meestal na 6 tot 12 maanden) om u bij uw planning voor de toekomst te helpen
 • Wij blijven via het Comstor-team betrokken


BEDRIJFSPLANNING IS NOG MAAR HET BEGIN!

Er zijn tal van bedrijfsactiviteiten waarbij wij de partnercommunity ondersteunen. Deze vormen vaak een aanvulling op de “zes pijlers” die de kern van het Mentorprogramma vormen, waar partners specifieke problemen of verzoeken hebben.

Zo kunnen wij partners steunen bij marketingservices om u te helpen bij de planning en uitvoering van uw marketingplan en de groei van uw bedrijf te ondersteunen.
 

MENTORCONTINUÜM
 
Wij werken gedurende een bepaalde periode met u samen aan het Mentorprogramma om u te helpen bij uw ondernemingsplan en de uitvoering daarvan. Dit is voor een groot deel de steun die wij tijdens de levering van het programma voor alle activiteiten van uw bedrijf bieden. Maar wat gebeurt er als u het programma verlaat?
 
 • Voortdurende begeleiding via een toegewezen accountmanager
 • Driemaandelijkse businessevaluaties – in het bijzonder voor boekjaarplanning en om voor Cisco-afstemming en sponsorship te zorgen op gebieden als Partner Plus, boekjaar en specifieke projecten als Big Bet en IOT
 • Mentorcontinuümevenementen


MENTOR HELPT BIJ DE OPBOUW VAN EEN FANTASTISCHE PARTNERCOMMUNITY

Eén van de grootste voordelen die wij zien bij partners die aan het programma deelnemen, is de kennis die zij opdoen door partners te ontmoeten die voor vergelijkbare uitdagingen staan. Zij kunnen ook perspectieven met elkaar delen en soms zelfs samenwerken. Als Mentor-partner wordt u uitgenodigd voor ons ComMENT-partnerevenement dat twee keer per jaar plaatsvindt.

Dit is een exclusief en door Cisco-executives gesponsord evenement waar wij belangrijke onderwerpen met partners kunnen bespreken en best practices met de hele community kunnen delen.

 


 

  
 

> Meldt u aan bij het Comstor-mentorprogramma     >> Comstor Mentor Program 2Pager
 
 
 

WHAT PARTNERS SAY ABOUT MENTOR:


« For us the Mentor Program has been less about building relationships with Comstor and Cisco as these are strong already. For aaZoo it has been much more about support with themes like Solution Selling, developing Go-2-Market strategies to support important focus areas like Cisco Energy Management and IoT.  At aaZoo we are really benefitting from the tools , guidance, support and discipline we get provided as part of the Mentor program - We are very happy with the Mentor program »

aaZoo, Netherlands
Jan-Jacob Bakker, Owner« The Comstor Mentor Program has enabled us to expand our Cisco business. We recently achieved the „Express Security“ specialization, through which we earn more money when selling Cisco security solutions. »

Roland Meichner, ProComp, Germany
 


« ..our final year end numbers for FY15 were $225k. So just over 200% YoY growth compared to the $70k in FY14. »

Matt Wells, Innovecom, UK

 
 

Comstor is a registered trademark and trademark of Westcon Group, Inc.
© 2016 Westcon Group, Inc. All rights reserved.